0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Zorgpaden stoppen met roken begeleiding

Ieder kind verdient een rookvrije start. Binnen de geboortezorg is er dan ook veel aandacht voor de stoppen met roken begeleiding van (aanstaande) ouders. Om deze begeleiding te verbeteren zijn op initiatief van de Taskforce Rookvrije Start in de afgelopen jaren verschillende instrumenten ontwikkeld, waaronder de richtlijn Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen (2017).

Eén van de doelstellingen van de Taskforce is dat alle Verloskundige Samenwerkings Verbanden (VSV’s) deze richtlijn implementeren in hun zorgpaden. Het Trimbos-instituut heeft in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een vragenlijst ontwikkeld. Met deze vragenlijsten onderzoeken we of er gewerkt wordt conform deze richtlijn en of er hiervoor zorgpaden zijn ontwikkeld. Ook onderzoeken we hoe het staat met de samenwerking in de geboortezorgketen.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.