Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Rookvrije Zorg zelftest 8 - Monitoring en Evaluatie

 
Monitoring en evaluatie spelen een centrale rol bij het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur. Processen van zelfmonitoring en actieplanning ondersteunen dit. Het verzamelen van externe input is eveneens van belang. Zo kunnen zorginstellingen bijvoorbeeld deelnemen aan externe validatieprocessen op lokaal niveau.
 
De zorgorganisatie monitort en evalueert regelmatig de implementatie van de acht standaarden van een rookvrije zorgorganisatie.
Verdiepende toelichting bij de achtste pijler:
Het rookvrij maken van een organisatie is een veranderproces dat bij goede implementatie leidt tot een organisatiecultuurverandering die optimaal bijdraagt aan het beschermen van mensen tegen het roken. Het is, zoals elk veranderingsproces een proces van vallen en opstaan, waarbij ook weerstand zal optreden. Tijdens dit proces kom je vanzelf de items tegen zoals die beschreven staan in de 8 standaarden van het Global Network Model van een rookvrije organisatie (zelfaudit). Zorg dat in het implementatieplan concrete doelstellingen gemaakt worden t.a.v. de verschillende onderdelen van de standaarden. Als een onderdeel geïmplementeerd wordt, kan het nuttig zijn om hier binnen je organisatie bij stil te staan door hier aandacht aan te besteden. Dit kan namelijk zorgen voor een groter vertrouwen dat er daadwerkelijk een rookvrijbeleid wordt geïntroduceerd. Geregelde monitoring is van belang om zicht te houden op de voortgang zodat op basis van de evaluatie ook bijgestuurd kan worden en successen gevierd kunnen worden. Het veranderproces kan meerdere jaren duren voordat het duurzaam geïmplementeerd is. Het is niet af bij de implementatie van een rookverbod.

Tabaksverslaving is een zelfstandige aandoening welke bij een groot deel van de rokers zich ontwikkeld heeft. Een deel van de rokersis niet verslaafd aan het roken van tabak. Een roker die stopt heeft vaak meerdere pogingen nodig om succesvol te stoppen.Hoe het stopproces verloopt heeft onder meer te maken met of er sprake is van een tabaksverslaving en hoe ernstig en/of complex deze verslaving is. Dit stopproces is een veranderings- of leerproces en om zicht te krijgen op hoe dit proces verloopt, is het aan te raden om goed te monitoren, bijv. door het bijhouden van een zelfregistratie dagboek (‘rookdagboek’).

Het kan handig zijn om een zorgorganisatie te beschouwen als een roker die wil stoppen, omdat de veranderingsprocessen binnen organisaties die rookvrij willen worden gelijkenissen vertonen met dat van rokers. Het is ook een leerproces. Net als bij rokers zijn er grote individuele verschillen in de mate van veranderbaarheid (leerbaarheid) van zorgorganisaties als het gaat om het implementeren van een rookvrijbeleid. Binnen een eerstelijns gezondheidscentrum is het over het algemeen eenvoudiger om een rookvrijbeleid te implementeren dan in een grote GGZ organisatie met zowel poliklinieken, klinieken (incl. gedwongen acute opname afdeling) en meerdere beschermd woonvormen verspreid over een regio Hoe snel het veranderproces gaat is mede afhankelijk van het percentage rokend personeel in de zorgorganisatie en wat de norm in de specifieke sector is t.a.v. het rookvrijbeleid. Net als bij individuele rokers is het voor organisaties van belang om aan zelfregistatie of zelfmonitoring te doen. Dit kan aan de hand van de zelfaudit dit meerdere malen tijdens het veranderproces als een soort thermometer van de cultuurverandering kan worden ingevuld. Dit geeft zicht op de voortgang en geeft aanwijzingen voor het bijstellen van het veranderingsproces.

4df41dda-0044-4a27-be69-5552cb2f6010.jpg&h=600&w=800&mode=fill&bg=dddddd&v=1570785460

 
Klik op 'Volgende' om te testen of u dit onderdeel goed geïmplementeerd heeft:
 
Rookvrije Zorg zelftest 8 - Monitoring en Evaluatie