Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Rookvrije Zorg zelftest 1 - Bestuur en Commitment

 
Het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur vergt langdurige inzet en continue actie. Dit begint bij een duidelijk beleidsstandpunt, bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid en bij passende toekenning van middelen.
 
Nadat de organisatie het onomkeerbare besluit heeft genomen een rookvrije zorgorganisatie te worden, begint de implementatiefase. Allereerst stelt de organisatie, samen met zijn medezeggenschapsorganen (cliëntenraad en ondernemingsraad) een beleidsnotitie op waarin de reikwijdte van dit besluit wordt beschreven. Tevens wordt een implementatieplan opgesteld en voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen. 
 
Achtergrond van deze eerste pijler is:  
28fae99b-d7ac-482a-b76d-8b6e102a2c60.jpg&h=600&w=800&mode=fill&bg=dddddd&v=1570785460
 
Klik op 'Volgende' om te testen of dit onderdeel goed is geïmplementeerd:
 
Rookvrije Zorg zelftest 1 - Bestuur en Commitment