0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Landelijke vragenlijst naar de impact van de coronacrisis op professionals in de frontlinie van psychische hulp

Informatie over dit onderzoek

Bedankt dat u overweegt om mee te doen aan dit onderzoek. Op deze pagina vindt u meer informatie over waar het onderzoek over gaat, voor wie dit onderzoek is bedoeld, en wat deelname precies inhoudt. Lees deze informatie rustig door. Daarna kunt u beslissen of u mee wilt doen.

Waarom is uw deelname belangrijk?

U helpt ons om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis op professionals in de frontlinie van psychische hulp, zorg en ondersteuning. Dit is belangrijk omdat we zo leren wat er speelt bij de professionals en wat dit met hen doet. Dit inzicht gebruiken we om de werksituatie voor professionals te verbeteren en hen te faciliteren bij het leveren van goede zorg aan de cliënten.

Wie kan er meedoen aan dit onderzoek?

Het onderzoek richt zich op alle professionals werkzaam met directe cliëntcontacten voor psych(iatr)ische en psychosociale hulp, zorg en ondersteuning. Deze directe cliëntcontacten kunnen face-to-face zijn, maar ook telefonisch of digitaal.

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoek wordt in opdracht van ZonMw uitgevoerd door het Trimbos-instituut, in samenwerking met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, koepels van zorgaanbieders en andere partijen zoals financiers van ggz, MIND en Hogeschool Inholland.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Indien u aan dit onderzoek wilt deelnemen, wordt u gevraagd om anoniem een online vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De vragen gaan over (veranderingen in) beroep en werk, (mentale) gezondheid en leefstijl, stressoren en hulpbronnen, hulp en ondersteuning en enkele achtergrondgegevens.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Het Trimbos-instituut zal de eerste resultaten van het onderzoek in de zomer publiceren via een factsheet. Samen met het veld worden vervolgens gerichte en concrete aanbevelingen opgesteld. Het eindrapport wordt in het najaar van 2020 gepubliceerd.

Hoe gaan we om met uw gegevens?

Het onderzoek vindt plaats op anonieme basis. Dat wil zeggen dat de gegevens die wij verzamelen voor dit onderzoek geen persoonsgegevens van u bevatten. Bij de vragenlijsten worden geen IP-adressen verzameld. De gegevens zijn dus niet tot u persoonlijk te herleiden.

Meedoen of niet?

Wij vragen u of u mee wilt doen met dit onderzoek. U bent op geen enkele manier verplicht om mee te doen met het onderzoek. Deelname is geheel vrijwillig. U kunt op ieder moment stoppen door de vragenlijst af te sluiten.

Heeft u vragen of klachten over het onderzoek?

Heeft u vragen of klachten over het onderzoek of de wijze waarop het Trimbos-instituut omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met Tessa van Doesum, e‑mail: tdoesum@trimbos.nl.